Degut a la situació creada per l’expansió del Covid-19 s'han reforçat les mesures d'higiene en totes les àrees de treball i s’han el.laborat protocols interns de neteja i desinfecció  en base a les directrius que es donen a:

. Mesures per a la reducció del contagi pel coronavirus SARS-CoV-2 de l’Institut per la Qualitat Turística Espanyola (ICTE)

https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiasSectorTurismo/Guias_de_turismo.pdf

. Covid-19. Guia de bones pràctiques per als establiments i treballadors del sector turístic del Ministeri de Sanitat.

https://www.mincotur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2020/documents/nueva%20gu%C3%ADa%20de%20buenas%20pr%C3%A1cticas%20covid-19.pdf

. Recomanacions per a l’obertura de l’activitat en les piscines després de la crisi del CoVID-19 del Ministeri de Sanitat.

https://www.mincotur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2020/documents/nueva%20gu%C3%ADa%20de%20buenas%20pr%C3%A1cticas%20covid-19.pdf

S’ha col.locat un dispensador de gel hidroalcohòlic a l’entrada de l'hotel i en diferents zones de pas perquè el client en pugui utilitzar sempre que vulgui

A l’ascensor totes les persones han de ser membres de la mateixa família o grup d'amics. Es recomana l'ús d'escales.

El client tindrà l'obligació de dur una mascareta tal i com estableix la normativa actual. Queden excloses d'aquesta obligació les persones amb problemes respiratoris, amb al·lèrgies o persones asmàtiques que disposin d’un justificant mèdic.

 

PROTOCOL DE RECEPCIÓ

La recepció està separada per una mampara de metacrilat. Després de registrar-vos i signar el document de declaració responsable, us donarem la targeta de la vostra habitació. Cada objecte intercanviat (clau, bolígraf, monedes, bitllets ...) es desinfectarà amb solució hidroalcohòlica.

 

PROTOCOL EN EL MENJADOR

El bufet d’esmorzar es converteix en servei a taula; podreu triar tot el que vulgueu menjar però un cambrer us ho servirà a la vostra taula. S’haurà de mantenir la distància de seguretat en el menjador d’esmorzars pel que s’hauran d’establir torns;  les taules i cadires s’han redistribuït i es desinfectaran després de cada ús.